Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Øyer

Geosynkronisering av plandata innført: 15.04.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.05.2023 13.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke tilgjengelig. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 26.07.2023 26.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.11.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-21 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.12.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.11.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-21 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag 19.12.2022 21.12.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent