Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gausdal

Geosynkronisering av plandata innført: 15.01.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.08.2023 01.08.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.08.2023 01.08.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.04.2021 07.02.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-22 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.04.2021 07.02.2023 Siste kontroll: 2022-07-22 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommunedelplan - planforslag