Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Østre Toten

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 21.06.2023 22.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.07.2023 08.07.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 27.02.2023 02.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 23.06.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 11.08.2022 02.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.