Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Søndre Land

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 20.04.2023 21.04.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 25.04.2023 26.04.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 14.12.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.