Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nord-Aurdal

Geosynkronisering av plandata innført: 06.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 20.06.2023 23.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 20.06.2023 21.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.06.2023 23.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 23.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.06.2023 23.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 20.06.2023 23.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.