Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vang

Geosynkronisering av plandata innført: 06.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.07.2023 25.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.07.2023 25.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.06.2023 25.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 17.05.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.06.2023 25.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag 15.05.2023 17.05.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-05-16 Status: Data mottatt, ferdig behandlet