Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Horten

Geosynkronisering av plandata innført: 26.10.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.07.2023 10.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.08.2023 28.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.03.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 22.07.2022 03.04.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 20.01.2023 11.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 17.11.2022 03.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.