Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Porsgrunn

Geosynkronisering av plandata innført: 29.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.07.2023 08.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.07.2023 07.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 05.10.2020 03.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-10-26 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.06.2017 01.11.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-10-26 Status: Ingen endringer