Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Færder

Geosynkronisering av plandata innført: 28.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.06.2017 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-21 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.06.2017 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-21 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold