Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Grimstad

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold Leveranse av vedtatte reguleringsplaner mangler fra kommunen!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.06.2004 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-01-25 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold