Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Arendal

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 01.07.2022 10.07.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold