Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Froland

Geosynkronisering av plandata innført: 10.05.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.02.2023 07.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Direkteoppdatering
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 01.07.2022 10.07.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold