Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Iveland

Geosynkronisering av plandata innført: 11.01.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 01.07.2023 01.07.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 12.01.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold