Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Voss

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.07.2023 15.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.07.2023 15.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 26.08.2016 18.05.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag