Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kvam

Geosynkronisering av plandata innført: 06.05.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.07.2023 09.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.07.2023 01.07.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.03.2022 04.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.07.2023 02.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 01.07.2023 04.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 22.03.2022 02.07.2023 Datasett inneholder ingen data.