Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vaksdal

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.05.2023 17.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 26.04.2023 29.04.2023 Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 16.05.2023 17.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold