Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bremanger

Geosynkronisering av plandata innført: 20.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.06.2023 09.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.06.2023 02.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 31.03.2023 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 27.04.2023 28.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 20.03.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll Datasett klargjort for synkronisering.