Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Osen

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.02.2021 07.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-02-14 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2022-10-27 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 14.02.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2021-08-30 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.10.2019 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-09-19 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.06.2021 01.11.2022 Siste kontroll: 2021-09-02 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting