Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Rennebu

Geosynkronisering av plandata innført: 14.12.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 20.06.2023 21.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 19.06.2023 20.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 09.02.2023 10.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 04.07.2023 05.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold