Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Verdal

Geosynkronisering av plandata innført: 28.01.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.07.2023 15.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.06.2023 30.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.12.2022 05.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 04.07.2023 05.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 02.05.2023 05.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 30.11.2022 05.07.2023 Datasett klargjort for synkronisering.