Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Snåsa

Geosynkronisering av plandata innført: 04.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.04.2023 13.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 19.05.2022 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.05.2022 21.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering