Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Åfjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.09.2022 23.09.2022 Siste kontroll: 2022-09-22 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 31.03.2023 11.08.2023 Siste kontroll: 2023-08-10 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.06.2021 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-09-09 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold