Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Orkland

Geosynkronisering av plandata innført: 19.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.08.2023 09.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.07.2023 14.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 31.03.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 08.06.2022 01.11.2022 Siste kontroll: 2021-09-17 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.