Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Alta

Geosynkronisering av plandata innført: 03.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.07.2023 13.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 04.08.2023 05.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 12.07.2023 13.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 23.02.2023 13.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.