Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vardø

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.03.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-03-17 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 08.03.2021 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.02.2018 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-03-17 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 30.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent