Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kvæfjord

Geosynkronisering av plandata innført: 29.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 11.05.2023 14.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Synkronisering av PBL midlertidig bygg og anleggsområde feiler. Data ikke oppdatert for disse.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.06.2023 17.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 04.04.2023 05.04.2023 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 04.04.2023 05.04.2023 Synkronisering feiler. Data ikke oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.