Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lavangen

Geosynkronisering av plandata innført: 17.02.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.02.2023 21.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 17.02.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.02.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold