Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Målselv

Geosynkronisering av plandata innført: 16.01.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.05.2023 05.05.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.03.2023 31.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 2 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.01.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 21.05.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 20.01.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold