Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kåfjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 29.06.2021 09.03.2022 Siste kontroll: 2021-06-29 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn to år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 07.10.2021 10.08.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn ett år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen!
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen!
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold