Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hasvik

Geosynkronisering av plandata innført: 11.09.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 03.03.2022 04.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.05.2020 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold