Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nesseby

Geosynkronisering av plandata innført: 17.06.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.07.2023 07.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.07.2023 07.07.2023 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 17.06.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.06.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.08.2023 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent