Oppsummering av aktiviteten i Norge digitalt FDV-avtalen i kommunen i løpet av året i 03 Oslo

Tabellen under linker videre til kommunevise rapporter. Rapporten er generert 2023-08-07 06:11:44

KommuneLink til rapport
0301 OsloKommunerapport