Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 0301 Oslo

Analysen er utført 2022-12-21 08:56

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
0301 OslobygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningTakoverbygg200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningVann7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningspunktAnnenBygning70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OsloannenBygningStor200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningspunktBygning200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
0301 OslobygningslinjerBygning90 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil