Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 0301 Oslo

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 0301 kjørt 2023-08-15 12:15

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/0301_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
0301 Oslo3cf827d0-7ec6-4338-9a83-de45c5bace488154289921TB181N: 6654846.00, Ø: 587520.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloec3f2cd6-15e3-40a0-a81f-4d1c0fe9b32430028890221TB181N: 6654433.50, Ø: 588015.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof44e5612-d237-41d7-89a1-5a5604dfb04b8134403521TB181N: 6645485.00, Ø: 597725.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc0d4adc7-6124-461b-9257-f35a0fa661b58095680021TB181N: 6645520.00, Ø: 597645.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo261bf16b-37ff-4b95-bb0b-9577758b75f88166942221TB181N: 6634137.00, Ø: 600541.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc30b0d9b-350a-4f3e-b0ae-07dc90579a4030028887821TB181N: 6656569.50, Ø: 589036.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3e076395-73f5-4a2b-a5b8-50a27fca89cd8095677021TB239N: 6645588.00, Ø: 597722.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4548d402-8aad-4a63-b9fd-fb455ef4d18f8095678921TB239N: 6645587.00, Ø: 597681.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe56bed52-0094-4802-8237-7fb89b77ec1a8095682721TB239N: 6645484.00, Ø: 597607.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo8fd192f3-c6db-45ee-9420-1badc4ec83bf8095690821TB239N: 6646317.77, Ø: 601659.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6b26b447-4635-436d-98e8-38e0c6b556e38095673821TB239N: 6645486.00, Ø: 597695.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof202d9a4-0381-47ea-a611-6568f5fb45298095683521TB239N: 6645485.00, Ø: 597590.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1a845481-0575-4e68-b925-91c45bf21f0a8095681921TB239N: 6645578.00, Ø: 597597.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1d8113a7-c4eb-47a7-a292-7d91017167058095684321TB239N: 6645542.00, Ø: 597550.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo747cac98-7987-411c-847c-b6ccb31e35968095679721TB239N: 6645624.00, Ø: 597647.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc40e4c91-0e18-4802-b5de-bcffc1cee2c98095685121TB239N: 6646390.83, Ø: 601661.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob4d811f9-4a02-472a-8aee-049e5bce223a8131669421TB319N: 6642008.00, Ø: 594099.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo803e3aa9-b5d0-48c4-8c95-ca2e2ebaeff18066191621TB619N: 6646374.34, Ø: 601719.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3fe901b4-37f2-403e-a064-58ecd952c8b28066192421TB619N: 6646359.59, Ø: 601728.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket