Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 0301 Oslo

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 0301 kjørt 2023-08-15 12:15

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/0301_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
0301 Oslo3d9a61da-cdaf-4f5c-9116-1ab996b14db78147632267ffda9d-6c2c-4ecf-ae82-98a119f901a0N: 6656392.00, Ø: 600653.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4905d7b4-a640-43d5-8235-b785a6d8597d806245066dfbc1f6-853a-4280-9133-e5b0511b61c4N: 6647519.15, Ø: 592718.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslodc2a397b-215a-4354-9e23-172d8b1fd7fc81735719e067bc7c-0ef4-4bcc-91da-b02f444d2181N: 6646644.00, Ø: 591445.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6e1134f4-569a-4d3e-9870-a5d6de1625ad8097883988a41626-ee70-4090-ba89-f6426b6377cbN: 6648244.30, Ø: 596454.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe5356ec1-7738-436f-a2c0-e26463b126248184664238a1fae9-a2b3-4beb-a4fd-11ac54547fbdN: 6648504.90, Ø: 592573.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3f9f49c7-f94c-4aaa-9ec6-e785c5498a52818118730d6ff26d-7ed2-41b0-bd2b-58fe81dedaafN: 6646246.00, Ø: 597438.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo897b291a-d4f2-446b-8802-d73d0fa79b6d8183094067563134-bd21-4ab4-8e41-8430f3398afbN: 6642215.00, Ø: 594620.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc49d5375-c958-4213-8fa0-565d2e097204300364826344c3401-8708-41fb-a74b-82da01b1c390N: 6642195.80, Ø: 594797.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob94072d0-5089-4d1c-baff-00644c9d3ea3811841866cfb5b8c-27ac-48c6-9801-336521a44eb9N: 6643397.37, Ø: 596007.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloaf460421-e78d-421d-a007-78ee7608ab3d817963945a6e6a62-a251-4415-8e77-5d38527f78e0N: 6656873.92, Ø: 600670.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloaca2a076-a6a6-4ee9-bf1a-8759f909f61a813311035f592745-f24a-41d0-8c90-3fe2b0dbaecbN: 6643427.00, Ø: 592665.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslod16efabc-49f7-46be-8332-eedc4fa89c1c3002126890351c2ff-4b5f-4edf-9c01-8ba9d7531573N: 6644823.90, Ø: 601245.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4a994ec7-1c61-4f47-ad28-17cbd54f52ef3005390689a5a9c1a-f25a-49be-9696-2f2e459eab81N: 6646180.40, Ø: 599412.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo15362293-7dfd-40c0-908e-a4db4c0dfa4d80837054a758633a-649b-46ff-93e2-7624b32dbf81N: 6642787.18, Ø: 598464.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3d2bd8f7-d187-4ce8-8539-e373beadad628147685390803a9d-9c07-4882-af8a-c9b71e5d5274N: 6655559.00, Ø: 600602.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe7da1f25-84bf-4552-8fab-bc2623a6d03b814768454c37e2f0-3936-4065-8a4e-20a92c5d390bN: 6655556.00, Ø: 600598.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo7acc7d7c-8438-42ef-8ca3-778bbd81b2bf81723370c7db69fc-416a-4b2a-9312-b6e3ec6a5e55N: 6648235.90, Ø: 591469.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1a511569-e3f4-42f9-95ec-fbe90ce217ef300314725c88fc17a-22f1-445a-8f05-9b9e78e8c9a1N: 6651829.62, Ø: 592262.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo312c206d-b5e0-45a2-982b-809a065b6455300425515bb364429-0ae5-4a09-81f9-ce9efbf00052N: 6650883.80, Ø: 593175.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo9626b74c-aa0d-4e96-a242-0c62f799f8f281734283b4a0a131-20bf-4f78-8450-ca95a9a96331N: 6648193.00, Ø: 591476.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo866a630d-fd85-4328-a0a0-69f90bffa5503003050073fdb609b-f9b9-43b0-a32b-07203564f241N: 6651563.10, Ø: 592975.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo9eddedc0-b4b7-4eca-9e48-aff253d1b5538182036867706cfa-b085-4a07-bccb-1cbc7ba1a91eN: 6648161.00, Ø: 591504.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslod8090e20-eac9-416f-9e0c-fad2c51a85d4811872079bbf7625-85da-4a3c-bbcc-7e1135292091N: 6650244.00, Ø: 592717.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo9fb1a9d0-10f9-47c5-bbb7-a0e80d299647817293364c55eacb-2218-45ef-b63b-a858bc3ce4c3N: 6648233.00, Ø: 591502.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc11785c7-5c3e-44bd-850d-2c44141394b0818204065addff22-3e80-4094-a116-63493ae6d48eN: 6648223.00, Ø: 591532.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloee9e4465-82b9-4170-b99e-6d4f8c7ae0c7300318771b9ac7657-235d-4fac-8ff9-55f7072b1823N: 6649976.50, Ø: 593505.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof37af257-a10c-48f0-8a75-418a2cd96ba3817342751e203767-8fa7-4fd2-b99b-5ea551e52146N: 6648198.00, Ø: 591474.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof4c7f9f5-c63e-40c8-96a8-383fd0099d5d81734313d8087fb0-a271-45c0-862b-7e8b96222ff1N: 6648170.60, Ø: 591480.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloadd26438-3c24-466c-a624-6152016174cc3001409951c963e71-cb41-447d-b188-9a3e5b1169ceN: 6647881.24, Ø: 591281.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo74fe47d2-426c-4460-aba9-c25d7e1b90f78181878999ca6f98-0911-424a-8d65-447ec0a9fbdaN: 6649057.00, Ø: 591813.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo46a4cf32-c3c7-4060-b83f-4b90d2d349ca818188430ec1dd9b-071b-4825-a393-a8b9cb42a05aN: 6649775.00, Ø: 591784.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6270dff0-a5da-4fe9-8082-be7d2a9aff858181879723b074f0-a6ab-45ef-b1d1-7c847668e54eN: 6649323.00, Ø: 591775.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6b06e581-f937-4ce6-951a-db40f7bbe0ba81137595773579df-2ada-4065-ae7d-ea21c563f5f1N: 6649057.85, Ø: 592436.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo7178c908-d72b-497a-9021-7f5d2b9d3d828172930162a69783-440e-46f9-ae56-453173838630N: 6648240.00, Ø: 591550.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo7ada362f-1639-41e8-bace-9d2b022f3ea38181876267442d48-6bdc-417c-a7f3-32e704a7085bN: 6648493.00, Ø: 591884.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3cf93aa5-f170-4f69-96c5-aa2443efd9b681729298f1b7b0c7-e290-4042-8bdf-2484ecf6b233N: 6648239.06, Ø: 591574.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe6ad977b-40d7-4888-a634-6f55ea6cda0881678561051c9385-d7c1-4d3d-83ee-cfc79c011cf4N: 6648536.92, Ø: 592308.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5b79dea2-194d-4fc9-a52e-4d5997ad4aa881048800b11c37ba-558a-4bfb-9d05-7a09c8d0a4d8N: 6649001.66, Ø: 592390.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe8c57785-6a74-4c30-bf00-764fb9a014c4816786264a225e80-9123-43b7-b6e2-34191d301ffdN: 6648439.08, Ø: 592432.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1b624f44-5d02-47ed-bc8b-a1b1f326622c81734437a0a226b3-d96f-45b7-a721-e8e808fe515bN: 6648104.67, Ø: 591582.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof4e0ec4c-7126-49da-92ee-e014e67ca6288167894473b4d8f8-5b7c-4304-9ef5-025be8f6f4dcN: 6648620.01, Ø: 592055.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo27d79c6b-d4f3-4be1-a916-e60220e54f69817233891fa41e84-9ddb-4c3d-806f-5c304ac26a6dN: 6648155.00, Ø: 591487.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo638412a1-1332-483b-9341-46210aa0dcfd81729328954a4566-0794-42bd-b838-c74047228103N: 6648236.00, Ø: 591526.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo65ae7033-dbb0-448d-9247-b3ae12da23cc81737770b6d4417f-09c5-4734-9be8-80c130251c5cN: 6648133.17, Ø: 591518.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6e52fcf9-0ca5-4a3c-9009-68471804fc92817342405a463c3c-a156-473d-afd7-e93dacd0c4bfN: 6648220.74, Ø: 591469.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo20bbd081-78ae-40a4-aed7-157a6a5764b7809262272e247e3a-b488-415d-8543-c513cfa4617eN: 6648069.12, Ø: 592754.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo2cad7337-2136-442d-885b-9fdd03ad070881272409f606b54d-f13f-46de-bd03-bc3a6041e64aN: 6648097.94, Ø: 592209.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo942a91aa-d2e3-4f2d-923f-5f43e2205d6481680264431d681a-0ac4-408a-adb9-cb6da6ef1a1cN: 6647867.20, Ø: 592261.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe3f404c2-8011-466e-8165-9cae4ca7cdad808175411b0d5f79-19b0-4cd3-8689-8ca127e76df9N: 6647941.70, Ø: 592662.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloec624fcc-8258-43fe-9a2a-5677738af024816798357a7cbb48-8603-4d61-b662-a5a3ca4652c8N: 6647828.21, Ø: 593140.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa317faf2-8d23-480e-90ef-a945e7060bf1817377896cde4c55-6f22-421b-8847-d84aa45eaeb0N: 6648113.00, Ø: 591560.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0997b76c-d9f6-46a5-aaed-819800b26fcd81680442830efa9a-84c2-4249-bd2a-c47b2aed5057N: 6648002.17, Ø: 592624.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo344133e7-e47c-402b-af3b-e6fe36b3561981673098fbba9a37-a2fb-4069-825f-395275dba95cN: 6647541.05, Ø: 593227.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc617e769-25ce-458a-b19e-f66bbc203cb181665982273130b0-9ec7-4fba-ae5c-9592f489d5b2N: 6645571.01, Ø: 591659.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo690e614f-d3dd-4424-b829-bacb3375063681254443721594aa-aa9b-45f5-a47d-49b24c0be616N: 6646929.94, Ø: 591481.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe6cafee5-30e3-4100-9232-9ec9bda492c9816737217d9e6ce3-92e7-4801-9c74-80ba0e4b728eN: 6646578.00, Ø: 593153.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo8bd7375a-878e-4e02-9a6d-07b813f19ce181673942bd5a5f95-381d-40db-880b-ae543f7d7009N: 6647056.83, Ø: 592898.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo018bb56c-8ff6-4af3-ba43-573a8d574f45808876126020aa43-e528-4249-a070-eb18093fa42aN: 6647771.98, Ø: 593825.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob9af9401-fb21-40a8-8f1b-47307b1752e8816806393aa25fcd-ca0a-41d1-977b-87d1591ff6e7N: 6648492.69, Ø: 594364.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo62b3ac12-4ae0-4c9f-afc1-5778d0a35c598181819389b0783a-32e0-4f1d-a5b6-1621ab42d300N: 6647563.00, Ø: 593719.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo87b0a1af-473c-41aa-88d0-f75f90aa3c1e816812441cab82ce-6da5-4871-9ff0-a5d50dec9a6eN: 6647903.22, Ø: 593956.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo78bca5e0-9073-4ba1-ae7c-448b62255d2781240930afe266c4-5f04-43e8-936d-9684474e3542N: 6648134.35, Ø: 594701.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo99c77585-e201-419b-a137-fee89961baa780740514448bf900-7fd8-457e-859e-9f0e3cd6614fN: 6647204.37, Ø: 594726.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo64fc7fe1-60b7-4734-bad1-8fd291a609b93004937564d62121a-0c48-4728-89af-9efb1852b002N: 6648595.40, Ø: 596393.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslod4bfbad7-d04a-49fa-92dc-39237a37930b80631111b3060ae4-dbd9-4c0d-9c07-ae11b1e814bcN: 6647193.71, Ø: 594893.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob37aeb40-3807-4afb-bce9-1116877b5e4b813393844c282c0c-381d-4c8a-a898-c5edbdb8be50N: 6646850.00, Ø: 596597.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc7bfb8ff-a326-44b2-9f81-9242af87017981059675013e5501-d973-4ece-a512-026b2d2dfe9aN: 6645462.00, Ø: 594276.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo37553a0d-f93b-4511-a1e1-8c86a2b627828184823819ff74a4-ddfc-4549-afa3-f193763a1aefN: 6646919.00, Ø: 595770.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe19410bf-4e55-4e6f-bab1-8a92280b5d4681684561b11702f2-7b3c-404a-9617-4793605f7ec6N: 6644596.25, Ø: 591468.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo077a5a5e-a9ac-4916-acf7-05f559a324463003609446c10738c-f93f-4131-ab2d-4766792b01beN: 6646712.70, Ø: 596774.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4e1a09bc-31de-4a85-8c3d-0633681051d981361347a897261f-42fe-4e75-857d-73a1338a538eN: 6645877.00, Ø: 596642.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo64e7a584-232c-4d1c-a93d-24bcdd6c561f80746482a768c6d0-43f8-4cde-9703-3620673dd53aN: 6645782.00, Ø: 596690.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe8bb71f3-ee0a-4cf7-956b-02b83fbe58cc800420008f832663-8d53-4fcc-9f3a-9c95d61697ecN: 6643793.49, Ø: 591464.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof146bf01-88e7-4e87-a7db-339b976674158168523174c773a9-73e4-4b29-ab24-5ea27e19639bN: 6644785.00, Ø: 591902.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6924c841-4f64-48b6-baa0-40d2c5ad39ce818719495ec8f5e4-2ba1-442f-932e-fd1cbbda1eddN: 6644777.00, Ø: 591701.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0c89c6b4-612c-4efe-b366-029af4cf2be481863326441f07df-61af-48d1-bcc1-f7d10f7e91b7N: 6644218.74, Ø: 591083.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo000ef57b-5124-40b7-a309-75f25bdda13f81685193f50b63e8-69dd-4bbe-9e4a-80b957bb8f2eN: 6645126.00, Ø: 592006.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo23a12553-aabe-456a-9cb1-b6a4feea880d81291470b509e6a1-fe5b-47bd-9a06-c8aa824600faN: 6645073.00, Ø: 591972.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe8324e9b-4d32-4fa0-b49f-21bf284e613a812776995f50e9ab-11c1-4058-b848-41543016c117N: 6645160.00, Ø: 592029.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo876dac09-9d95-4c57-a402-7ed1a179eac3816094382284f323-8e4f-495f-92ea-2d8500c6b154N: 6643594.00, Ø: 592244.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa28d182f-bd71-408b-8d12-82a2aa0c4845818735502a8e4087-109a-44a9-a841-730553b6a344N: 6643681.00, Ø: 592273.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloac967255-c8ad-4e9a-b982-a64b4ab22ed781686653beca8ec4-c729-4956-ab4b-e6cbb85be419N: 6644216.00, Ø: 592654.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo82c388d7-f15d-498f-a9ae-f4812759384d81260311efbb1795-84f7-46fd-86e0-abbf2a0e3badN: 6643854.00, Ø: 593299.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe7c2b6d8-61b9-479d-8368-9ff9fdb3716481276277f3ae9783-4fe6-443f-b5d2-308a9db6ae5bN: 6643973.00, Ø: 592613.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo045bc19a-6fd6-478e-aa37-20f22d9afa863002513114c3ad800-1aef-432c-a02b-7e99aef4ca3fN: 6644247.10, Ø: 593193.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslocac2255f-e80a-491a-aa0e-2c304032e61b30025131732cd3b75-9e64-430e-a746-6034785b74c4N: 6644258.85, Ø: 593192.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloec0ce060-e93d-43bb-8640-6de5a40c2bc08182501764171ce8-0078-4ad5-9aca-cbbff550d479N: 6644185.00, Ø: 593137.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo02b20bec-33c3-4d73-80db-9f5347b3a740300117949f01a6ba6-4482-48f3-9079-03d36c92ffdeN: 6643398.80, Ø: 592289.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo21f5716e-4a08-4eff-975e-6eda78cc73a8300141015c69810fe-b126-4dff-acb9-e44134607108N: 6644172.20, Ø: 593769.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa09e55da-c747-4d8f-90ea-8982d0e720e081032483ed55bbe4-0b28-418b-bb45-ab0c8e79cdccN: 6644000.00, Ø: 593782.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5868095d-4f20-4a37-aeb2-901948cb8406818253949d16c8b1-3d7f-40d5-a24f-91641afa7fa1N: 6643914.00, Ø: 593911.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo9354d972-d951-4361-aaec-947383aa65dd81357854cd97c857-9a75-410a-aa1f-d6cb7db9616cN: 6643596.00, Ø: 594864.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo799370dd-471f-40fa-8a07-f99849dfb00b81825408ab825a94-5940-4111-a059-401be125ae46N: 6643931.00, Ø: 593919.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1780eb64-7d55-4a49-8134-8929e3834aac81360529c47f6ceb-1187-4189-8f6b-3252876933d2N: 6645349.00, Ø: 596853.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo60fdecd7-7f73-4f5a-9760-aca68d7b27e481837716c7cd00d7-0ec2-4b46-9be9-560d22582ae9N: 6644838.12, Ø: 596868.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo7264c21f-82b0-4808-a7a1-26c23ef25b2681764174b0d4d79f-953d-4a22-86f6-b7cbc1623a4fN: 6645068.10, Ø: 596514.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo97b58e3d-c5a5-4475-99c9-6035b80b49f681815038ad986734-c99d-4d63-ba96-760a1730797eN: 6645064.00, Ø: 596573.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1380db36-4de7-4e91-bcee-093488c257e0818369732b2ee799-3012-4f80-b797-0818f6e0d82aN: 6644165.72, Ø: 596787.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo11672d66-cbc1-4288-aeec-13e41a09af2081389381c426d42d-0847-4608-ab62-48c9ec11aa4aN: 6644820.00, Ø: 596506.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo90b654df-9e47-4ec2-986f-37baa0e93efd813524290b3e1333-18a7-4276-af46-926e36b73e57N: 6644077.00, Ø: 596294.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo13cdaf1a-c8fe-4c99-9683-a75c046990ed81855013fa8dd643-97e0-4242-a200-73c58844c8a8N: 6644403.00, Ø: 596811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa9a36831-0346-4661-89f1-c70790cf0383818149022d529086-0d64-4327-83d8-35bca53f94dfN: 6645189.48, Ø: 596955.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo16e98676-1e1c-48b4-9b1f-a6378b1e547e81849706370ee333-b2d7-48e8-b731-a98a81f8c6d9N: 6642131.00, Ø: 594085.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe65fa1ab-87b6-43b3-8734-469e9af178c18082750407d28cee-bd68-4cc9-b5c4-c7de27db7f1fN: 6645120.27, Ø: 596334.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa099c1ed-5ed7-46c9-b4ec-fbcf274ff83e81836906a0aa7cbe-49dd-4c2f-8ca0-05a36c2f3902N: 6643872.93, Ø: 596894.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof735486b-a1b2-4f21-9b41-18cf347409f98131679142f38e24-ef5e-4e47-bcd0-a988ebd4315fN: 6642135.00, Ø: 594090.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo8577f674-e627-4e4a-8fb8-5d8b900ea35781281416706621d4-0db8-49b3-8043-0b9fac13eb4eN: 6642326.00, Ø: 594110.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo2732f3c4-b344-4de9-8261-93339c4c11df81317518ad58ce8e-77d4-43d0-9d6d-a8545e094e02N: 6642094.00, Ø: 594327.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslocaa7bea1-81cf-4c7d-91ef-b651ab8078d781352909e8fa4fa0-89cc-40db-bf3c-3e9a65d9340bN: 6644001.00, Ø: 596843.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo90c3cffc-ff92-4bc3-acfa-7a208f87855f80896778faf1e6d8-55c6-468c-8171-cbecd6e49e22N: 6643611.00, Ø: 595560.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4d8a468d-e234-44df-9b6f-697e0dca6fc981316171ca677f93-5ebd-4784-8463-5c0b9d63023bN: 6642082.00, Ø: 594418.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe38f210e-f92d-48c6-a3e7-8f83424a85518181907635ea578e-6e92-41be-b2c3-b6f4ab05067bN: 6642745.00, Ø: 593763.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe5e7a754-0d62-42c2-b6b7-c156a0d8d84681183279d738b9b5-4b22-470b-8adf-a9b2b19f42b2N: 6642214.00, Ø: 594840.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa7160bac-9495-42d6-9159-0109b5c35c98813522754c70edcb-c72d-4240-97d3-16cbb601a795N: 6643256.00, Ø: 595052.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0a78bb8f-499f-4294-b7e1-31c90610d52681317488d21ac409-423d-41e4-8c15-f2fe7877e38aN: 6642072.00, Ø: 594282.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo774c42e8-349e-4d1f-b423-9544527d435c81193789b60b2189-1975-4fab-9cf7-bc3d284aea2bN: 6643813.00, Ø: 596084.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe71c287e-19d5-431b-a897-9f3eca8b3b0e800176858b49aa19-7e22-4bd9-b801-3b071844e540N: 6641814.00, Ø: 594821.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo756f1834-d58a-45ef-95e5-a2f4657ca1e58049893467cc6ca9-609f-49e9-afdb-be6096002bb8N: 6643511.00, Ø: 595566.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0bd05506-c9a5-444e-ab2b-ac8ef3a6085d8135234832028fb3-181b-481b-b1ab-2bf3ce87d709N: 6643111.00, Ø: 595215.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo9a1a3155-726b-4b7c-8c0c-e6b128c7819f813531154b34777c-45ac-46cd-87e8-b4ee3cd3c005N: 6642786.00, Ø: 595472.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1dd13be4-8c28-43a6-a5c3-2a84ce9a4e218078052411dafbf9-4414-4c82-9d56-14ae9c25d814N: 6643349.00, Ø: 595460.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3cddc240-0095-492a-bf00-e21be35fbcc3818780487f118991-dfb5-4805-b63a-3f801e1241e7N: 6642530.00, Ø: 595878.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloaa382abb-4eeb-467d-b824-3d60930f9a6f814907084a8ffc9d-1181-422f-82f0-2bbea4d6c98fN: 6640411.00, Ø: 596106.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo04713cda-3c0e-4f12-8ba6-e28b87ee47398128358320fdcf78-061f-4857-b3cb-43f1dbcec060N: 6641408.00, Ø: 594283.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1fff5781-abd3-4423-a016-cb9e257f3a62815390307acae43c-6b4b-4244-8cd4-70715a500ed4N: 6648369.00, Ø: 597407.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo14e41e62-87d8-4df7-979e-e87f50fd96dd810656087fab4719-a6c4-440f-b154-daef1beed1e2N: 6641472.00, Ø: 593761.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe20fd136-cfa8-4fac-9577-c1211caa2c4c81180288ee127b14-7cb2-4d09-8f8c-97fc0103d160N: 6641603.00, Ø: 593805.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo63161f49-c928-4282-9c29-3ed4a5659a5081283133c9ef74af-88d3-431f-a696-73b58f2e0b9cN: 6641466.00, Ø: 594253.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo40966943-f34e-4283-86ae-b9af00dc653381435200ce3d5370-4aaa-48e1-98e4-e1e9dfe49498N: 6642642.00, Ø: 596457.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob1661fe6-22e8-49ce-a656-f4d890d0fe9b815607731ae39f75-3a81-41e4-a6a6-add6e2e40df4N: 6649115.00, Ø: 599992.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo2158886d-563b-47cd-8212-71601664fecc815637218f8c5aa2-ae4c-4ac2-b3aa-89ef002f2a64N: 6650353.00, Ø: 600939.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo96082280-5162-481b-8763-93433dcfcf3b81564159f3b4e429-abb4-4d8c-a2c7-b76402342441N: 6649539.00, Ø: 601391.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo29935564-27cf-41a7-bd39-89e352565e183004673637abd022f-18e8-4982-bdab-b9cdc48bd261N: 6648320.70, Ø: 598051.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloca4b9272-e4d7-4bef-8f5f-1057f54f50c081564132e187bc4d-584a-4db5-913f-4d93330672ceN: 6650180.00, Ø: 601014.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob637e69c-de56-4220-b390-74b746205555300633958ed390d27-dedf-4a4e-9158-0bcd847b3cd7N: 6648536.20, Ø: 599104.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc9f2e824-824f-442f-9c96-73698b96fdb8300109689fbd5d774-dcd1-4608-a9a4-8e43ecfb85cdN: 6647338.10, Ø: 597363.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1dda1ee4-995d-47f3-a051-e53bf713d1b9300380829e420adc6-6532-486c-82ff-8defee9432d8N: 6647996.80, Ø: 597197.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo229c8b76-1039-4e83-8bb1-0f230b08197b817660107812ffa9-de5f-4d10-b06c-77af454c70b5N: 6647587.00, Ø: 598351.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslodbae37d5-64d6-4f1c-8976-870000281a6e300508820be405a60-1e82-4a4e-b4d6-ac670425cb4eN: 6647619.90, Ø: 597079.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1d4c62e3-7ffc-4ada-bb2b-34b75050272981568820a7ed30be-8ab4-4d7d-9eea-c141ecf418d1N: 6646956.00, Ø: 597051.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5e35fc58-519a-4497-94d2-d8fc2bbf018b3001296975d0bf091-d617-46ae-984e-1a1ba53d6248N: 6647367.30, Ø: 598956.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0306e9e8-aa0b-4b9c-abe3-69fb50b4800a30013895283fee126-d305-4ecc-bce6-5f8d3a456afaN: 6646774.40, Ø: 597680.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloba16b8ce-e01e-4435-ad48-f9791c70a1c48153651193c8df7b-7662-458a-9c81-4169382e6a3dN: 6647276.00, Ø: 599572.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5c07e4f4-b659-4003-bdf6-165d55b3577381869359c935d9c2-5598-49a8-8950-588f1f308638N: 6647039.00, Ø: 598839.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0d409fc7-c2ae-4225-8240-9a6ec6f617c281865655aa68c451-87c3-4669-a052-f0c79f8a4cdbN: 6646333.00, Ø: 598810.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe746c45d-be9c-4581-bff2-1ef959ef66ac3005104567a5bcb05-02c7-4c34-903d-34b97811a4dbN: 6646197.50, Ø: 598181.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo522a3505-666a-4390-99e8-015a5575ae1581865663482ee63d-c4a5-4a77-83d4-07585a430756N: 6646327.00, Ø: 598811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo61edb6e0-b34f-42be-a0cd-092da88db5d7818656392d773930-0075-400e-88e9-709c231314d5N: 6646343.00, Ø: 598808.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo72aced52-d58d-4e53-80e0-eaf35503bbd481865647479686d9-64b7-4954-8f5e-8ca46dc863d7N: 6646338.00, Ø: 598809.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo81b7a085-8bd9-4992-8701-1046659a6095818657017fc89677-44d6-49b4-8872-807ee7b0a8a4N: 6646312.00, Ø: 598813.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof1293676-cec6-412a-acd0-867c9a46136b81865671da2e4dbb-990c-4674-9f26-ed3c5555ee80N: 6646322.00, Ø: 598811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslofa3c0503-4b3d-4226-89b4-ae47dd534a2581865698ad3f652f-8220-45f5-84f7-244298f19438N: 6646317.00, Ø: 598812.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo8f703d2d-1d71-40b2-827b-4b89084af6698176559692845273-e4b4-47d9-a5f2-25fe2c1d47d1N: 6645765.00, Ø: 597832.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo977aca86-c7e2-4f00-837e-52c716b900d98176580453675fa3-7283-461a-8a01-a2be876f9ee7N: 6646071.00, Ø: 597778.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslod30dca19-8f1a-41d6-8e01-518e04e198ea8178330636ef7413-0de2-4081-9886-ab75e7f03b8aN: 6645800.00, Ø: 597102.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloedc4dbb0-2bb4-4e44-9a27-22ed8860abc3812008317a5bcb05-02c7-4c34-903d-34b97811a4dbN: 6646197.50, Ø: 598178.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo2bba2623-5e4f-41c7-8273-e55599b590bd8180997681ffe823-df15-4542-aa12-3c91228fe048N: 6646590.00, Ø: 598536.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo48e6bf20-6fd2-4e2f-841d-e9c411835a888181512790d80e92-1fdb-41ff-bc32-b6b690f62b11N: 6646563.00, Ø: 599363.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6b317a54-82ce-403c-9124-95cbc79c8934818495288c098195-a02d-452c-b8da-fd0b2570e686N: 6646393.00, Ø: 598558.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo55191292-fca9-4df8-bfbb-f50518cde2c281835608f305e53f-e298-4aa6-bb69-133a5be47d7dN: 6646621.00, Ø: 599348.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1d99c87e-fc2c-48fd-a89d-9be01aa8bc05817228896634460b-c1f2-4455-8035-ef2011bd6345N: 6645441.00, Ø: 598510.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo29488bb2-1240-46e3-8782-90251e42ffdd817667386caa58dd-e6e9-451a-847f-4aead3acc9f1N: 6645505.00, Ø: 598604.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6e565010-03e2-4375-90a0-c502cabd52c781691509b843013b-df31-4620-8ad5-9fd088bfcc59N: 6647099.00, Ø: 600701.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo21ac395f-b3ed-42c6-9259-fd0e564d2c6d817576231de3b545-d664-4918-b779-640a159995d3N: 6645917.76, Ø: 598829.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo6aa0307d-282f-4d5d-9a26-c5a2f3c9ff46818104515c05f507-7acc-4491-8de4-e63b7efb6be4N: 6645976.00, Ø: 598859.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo54ad6327-8fad-4b01-806c-d774a7c2ba9581765715dc1788a6-3d8a-420f-9a3b-9f485ba90959N: 6645532.00, Ø: 598657.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo84cc168a-1b91-47c9-a035-b8cc4b4f180e80809549a6ec0bd8-2836-42f0-b99e-a870fc85668dN: 6646398.00, Ø: 600355.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5dc9341d-0b77-4636-ba94-709e57a4a27481814066bced97ae-af97-4ed0-8feb-5b3ec71391efN: 6645695.52, Ø: 599585.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof22f55cd-1aa4-49ce-b05d-7061c92fc4c2300266383ba4163ac-e421-4da3-961a-1846b0df420bN: 6646517.40, Ø: 599110.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo952e099f-9059-46f7-9505-c2cffdd28ae481699984db5f206a-1f35-4aa8-bed4-0f4f3446b014N: 6646373.43, Ø: 600161.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob41efdf2-bf1b-401b-8921-8c25a94e16683002663436d9f1b71-4997-48fd-b8fb-fc7c06f6c607N: 6646590.10, Ø: 599111.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5f4bfb8e-0540-42f2-b34d-4d0595dc4e2681506337fcdbdb5c-8180-43a1-a9b4-318d5bc69b23N: 6645788.30, Ø: 599555.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc2218b2e-86c7-4390-8af5-e6c60785a8e081701369b05a2955-4c43-4476-a7d7-267e2a3bff52N: 6647061.44, Ø: 600669.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloe1a8f630-c9b4-4ac3-afe4-8877bba7316a81701164aa7ce571-773c-46ad-9191-832580c0e28fN: 6646777.00, Ø: 600561.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslofe1fce6c-1dc7-4858-9091-0f42cbb523fb81700532a53da875-e23d-40f0-905d-d6e722c2854cN: 6646504.00, Ø: 600425.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslof4467ed9-98ac-42ca-a420-0266a858d41d810616969136b5f0-7a97-4cef-8b54-6851c0f3d3a1N: 6647127.00, Ø: 599926.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5b46fb0f-1f5d-4c93-8397-22ea8ebefd158181477535db61d8-dd33-4d51-a610-536f55280ef2N: 6645400.00, Ø: 599416.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo0d2a978d-7121-481b-a767-4b86a56b3339817003708eb6d35e-ea62-425d-aaab-0740a98815d6N: 6646182.00, Ø: 600400.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo24680df2-61b2-4811-b82f-8b1fc6d9320e81700311537077e2-22e7-4635-b2d4-cae35bff94c8N: 6646136.00, Ø: 600401.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4045bf31-4bff-4706-98a5-8f429264381981328811cd1dd52f-b1f2-49c8-b0e5-45b661108aefN: 6646230.89, Ø: 600089.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslobe47a6d6-8927-4cbf-ac9e-6c7752e8f84381564817ce62d89a-9201-4af2-a341-527e0d2e43feN: 6647401.00, Ø: 601973.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslofd70e990-21aa-43ba-9b96-a6e2f2221d3981841578bf02d918-98cf-489d-aa1f-20998241e817N: 6646653.00, Ø: 600981.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo310d36b3-afb7-4397-979f-f00147017790817022764a5cdec4-38ac-4827-9e45-d18fd9868fa0N: 6646407.00, Ø: 600987.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo39da29b5-e459-4ea1-b297-011fd97532d181702306a105a5a5-6b77-49f2-9b72-0876f5aa2a2bN: 6646451.82, Ø: 601148.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo68ad872b-8dd8-4733-9281-fb07873eb20281348014ddf9041a-f19a-4def-870e-4d13a96d43d1N: 6645407.00, Ø: 599935.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo78c20773-3ee5-42fd-b8e8-0197dba1866c81705933ba900e29-1422-4f8b-86c4-46f1e3f1191eN: 6646774.00, Ø: 602093.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo4b3f86b4-d603-4829-8e30-d7e6d4dd17728097404305ef4a90-3a8f-4cb2-99d1-ce3ab3a2650cN: 6647075.71, Ø: 601182.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo5f6d3a68-d9ac-498a-b82f-7df161977d1b81703019534332a6-6217-42db-b885-1cb56dfec93aN: 6646598.16, Ø: 601529.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo61872616-992f-4714-86ea-1df0ed63f17781702187066806d2-e018-4f71-a5af-289597274dcfN: 6646702.62, Ø: 600822.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo66b96bba-393e-4ead-a7c6-c4535b39d9e3817020984978b7e8-3172-4161-af6d-2f4639097d34N: 6646706.95, Ø: 601055.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo7c89b8c4-515f-44c9-8448-dbd5d4998bb8802207905e436021-f584-4464-8eea-e59b1a15aad1N: 6646512.00, Ø: 602102.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa377a126-efa0-4261-bbb6-a5f4111fa9fe817012377141f082-16f2-44fa-9a6c-bb15a9e92928N: 6646895.00, Ø: 600732.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo8fcd108a-e352-4135-8cdf-cf7384296e2981335362ae9242b4-c1d7-4b8d-a7e2-a3e7fa3635ffN: 6646571.00, Ø: 601936.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa5ec2b6c-40a3-4681-a328-a046c49cd213817022418cd2dec1-0835-4709-89f0-3e4bf279e243N: 6646580.00, Ø: 600998.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3042f848-100e-4c0c-850f-69e1b12658e2817062984bc95700-9817-49b7-9403-9ec38cc1d1fcN: 6646247.00, Ø: 601907.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloa8895aef-6eb3-411b-9891-07681600f46881705828277024ba-03aa-4a4b-931d-9b0ee287bd05N: 6646953.00, Ø: 601808.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloaab06493-3b95-4a97-8e6c-aae341198c808128605122c5c256-894c-4c30-83e0-a4411b98fbdaN: 6647125.00, Ø: 601340.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloac8bc198-a4b3-4bed-a0b6-d4de82279263817058870599f7a0-789a-44d9-96b7-239532102821N: 6647154.00, Ø: 602105.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Osloc72418cf-7449-4afd-b831-191587803ae781701504032e9625-82cd-47aa-9097-0d681ed8d2ddN: 6646971.00, Ø: 600915.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo1a0a35a1-6101-4eae-9409-eb04b7eb005181706417180ae6f5-df51-4e50-8547-853462cd4dbaN: 6646354.00, Ø: 602132.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket