Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 0301 Oslo

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 0301 kjørt 2023-08-15 12:15

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/0301_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
0301 Oslo6cb987fa-459f-47af-892a-9366315efd0281757984InnsjøN: 6650428.00, Ø: 599312.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3013f5c5-4624-4a4b-8a0d-33b6d156df89300338212InnsjøN: 6641392.90, Ø: 598635.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslob17a4ce8-3081-41d7-a406-016f704cebc081806756HavflateN: 6640982.00, Ø: 594023.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo2034d24d-0147-47d1-a69a-66e7bcfa675b81149453HavflateN: 6638975.00, Ø: 599063.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo3a1dffd5-a3c8-44cf-8d9c-82e7ecfbcbad81268800HavflateN: 6643284.00, Ø: 593220.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslod9240a77-089f-469a-a2ed-afb67bc80e9881185883HavflateN: 6640428.00, Ø: 595012.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
0301 Oslo81b746e3-e43f-4cfa-8420-539cc443ea8d81351899HavflateN: 6643083.00, Ø: 594972.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket