Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 0301 Oslo

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 0301 kjørt 2022-12-21 08:56

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/0301_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
0301 Oslo1c1de315-96fe-4266-9451-833559059c1dBygningslinjeN: 6642314.87, Ø: 594779.66
0301 Oslo707da424-74ef-4249-a4bc-1e656c25158cBygningslinjeN: 6642206.43, Ø: 594885.91
0301 Osloc070b572-28c3-41c4-b3fb-51a75c8f7f56BygningslinjeN: 6642315.90, Ø: 594778.96
0301 Oslob89a6218-dd84-4cf1-9d10-30902e8066daBygningslinjeN: 6645274.62, Ø: 600064.82
0301 Oslo4ab32a7c-ca87-4b3f-9ac3-54512c122e8eBygningslinjeN: 6641668.75, Ø: 594855.58
0301 Oslo71b87f27-c656-40fc-997d-d11b1f2c4a0eBygningslinjeN: 6641673.64, Ø: 594854.71
0301 Oslo628f14e7-7c7e-4ab5-adf8-ed1fe26cb57bBygningslinjeN: 6641284.52, Ø: 603627.72
0301 Oslo1e5dfebb-8d2e-49b0-bc06-c03df2863488BygningslinjeN: 6643319.58, Ø: 597517.34
0301 Oslo4079e780-83b2-471b-a060-2d081c4e368dBygningslinjeN: 6643299.37, Ø: 595960.19
0301 Oslo4b430ec2-8550-4dbf-ac50-e54878e9ee8aBygningslinjeN: 6643300.24, Ø: 595961.03
0301 Oslo6841ddc3-e070-457c-a508-d2f09cb9750eBygningslinjeN: 6643299.91, Ø: 595961.09
0301 Osloac50a9b0-43f1-4008-8ed9-972879fe42bcBygningslinjeN: 6643299.62, Ø: 595961.44
0301 Oslo76645ed1-b4d1-47f1-a2cf-db3b62817fb1BygningslinjeN: 6641849.16, Ø: 598370.04
0301 Oslo39169882-ec5f-482a-b4ec-84d8f751e7ddBygningslinjeN: 6642995.30, Ø: 597508.43
0301 Oslod239b2e9-9bbc-4c3e-9677-6b1dfe556600BygningslinjeN: 6642995.30, Ø: 597508.43
0301 Oslo28dc9071-109f-489f-b6a5-24f439e679d2BygningslinjeN: 6642995.30, Ø: 597508.43
0301 Oslo26671f81-33d1-4f43-b4f6-b7d369212c19BygningslinjeN: 6643300.34, Ø: 595961.62
0301 Oslo5bc7b625-f201-4eda-a156-4f739659f23eBygningslinjeN: 6643300.41, Ø: 595960.25
0301 Osloa0457fb5-116d-4d4e-946f-771da2b6ea78BygningslinjeN: 6643300.58, Ø: 595960.92
0301 Osloa244eae4-b741-4823-b90a-322841c40e35BygningslinjeN: 6643299.93, Ø: 595959.69
0301 Osloa23c4294-c309-4313-bca7-35a8e73f014eBygningslinjeN: 6648571.40, Ø: 605263.48
0301 Oslo47b326ca-febb-4aff-b0c8-c260ac4b9f25BygningslinjeN: 6634878.05, Ø: 603355.48
0301 Oslo4acda224-7fca-409c-aaae-113b208e9285BygningslinjeN: 6634880.56, Ø: 603355.65
0301 Oslo4bf7e730-2a92-4080-ac61-e4c4f7c48b53BygningslinjeN: 6634878.00, Ø: 603356.34
0301 Osloa65f4b7d-f1a0-4f4d-ba36-a44d890f3413BygningslinjeN: 6634880.50, Ø: 603356.51
0301 Oslof1caab44-9a16-4b78-a44b-420c46b72d8dBygningslinjeN: 6646335.77, Ø: 605535.15
0301 Oslo8d20b864-105c-433d-9312-daf2a35051a0BygningslinjeN: 6638779.95, Ø: 599750.60
0301 Oslo15d6cc78-084f-4c5d-accc-deaeba615d57BygningslinjeN: 6637630.89, Ø: 600886.77
0301 Oslo5fcb241e-8b4e-4ad9-93a5-721f1ca9b18fBygningslinjeN: 6637692.04, Ø: 600917.30
0301 Oslo1ea8a27a-0227-4612-816f-e99c1cfa784dBygningslinjeN: 6635487.48, Ø: 599748.65
0301 Osloabc4ddca-232b-4929-9015-2762df781888BygningslinjeN: 6639760.25, Ø: 600095.00
0301 Oslocd73696a-20c5-4e6d-b455-922d52fb15a9BygningslinjeN: 6639759.30, Ø: 600090.94
0301 Oslo40868d9b-d528-4a31-85de-5b8676649358BygningslinjeN: 6644125.66, Ø: 591088.50
0301 Osloa34846b5-62fe-44cb-9fca-706ad4055898BygningslinjeN: 6644292.85, Ø: 591455.92
0301 Oslo9736bc6d-251b-4389-b9fa-f4fe9a12ca23BygningslinjeN: 6642660.22, Ø: 596190.75
0301 Osloab18ea49-4719-4e9e-9276-f8ec10e49f9cBygningslinjeN: 6642657.94, Ø: 596189.16
0301 Osloc2bde8b0-661c-4337-901c-31353e32db02BygningslinjeN: 6642658.98, Ø: 596188.55
0301 Oslo1b57fc0a-ce36-4cf1-a06c-d1e3410ae9f4BygningslinjeN: 6643300.49, Ø: 595960.60
0301 Oslo52040720-306f-4b61-a010-e475276f2484BygningslinjeN: 6643300.07, Ø: 595960.35
0301 Oslo6e126abf-3b47-468b-bfd9-9508c5e25c8aBygningslinjeN: 6643299.74, Ø: 595960.42
0301 Oslo93fe3132-5cc1-4d8e-9184-1aade6ecac2eBygningslinjeN: 6643300.85, Ø: 595961.10
0301 Osloe79388b7-c368-4217-b0c0-7de8630124bbBygningslinjeN: 6643299.18, Ø: 595960.91
0301 Oslo41ea63ab-1073-4dc5-a9ae-83f9f95eb681BygningslinjeN: 6642878.25, Ø: 597840.17
0301 Oslobf5f29a3-7dc6-4fd1-95c3-e886576d7eeeBygningslinjeN: 6642883.02, Ø: 597842.00
0301 Osloe28bc7fb-c1e8-40d0-b49c-8468b5b308d7BygningslinjeN: 6642880.55, Ø: 597841.11
0301 Oslo5aa07fe4-a65f-4571-8ae4-b75f7f77331eBygningslinjeN: 6648389.21, Ø: 594652.61
0301 Oslo067c6927-d6fc-4588-97c1-256cb5bb4bd6BygningslinjeN: 6648181.18, Ø: 591360.18
0301 Oslo44e17a1f-1127-4bea-9fc6-5b1b74a912b9BygningslinjeN: 6648181.61, Ø: 591357.02
0301 Oslo7c99b27b-35eb-48bf-89c6-f6e95cd3ce8fBygningslinjeN: 6648180.15, Ø: 591359.58
0301 Osloa2c1092a-5f82-41a7-a5b2-7535e24f6e79BygningslinjeN: 6648182.36, Ø: 591359.87
0301 Oslo82dcadb5-e3aa-445f-a62f-5a42fdbb2ff0TaksprangN: 6650554.80, Ø: 598368.42
0301 Osloe5008816-8ae5-4a21-a457-a4e0af1bb3feTaksprangN: 6643073.93, Ø: 592460.67
0301 Oslo7b54b079-3758-431a-b828-8b077bd2b9bcTaksprangN: 6644570.31, Ø: 595717.35
0301 Oslof9fbb513-7e41-49e1-b93f-489e06df09aaTaksprangN: 6645545.99, Ø: 594624.87
0301 Oslo66689202-e968-44ba-9a64-1cd8f769c307TaksprangN: 6641881.79, Ø: 601662.40
0301 Osloa58cbdf6-0ad2-4d00-9881-f80e4a6e624cTaksprangN: 6643015.83, Ø: 597548.81
0301 Oslocde697cd-b316-4147-805e-6ec9f4e089a4TaksprangN: 6643030.70, Ø: 597542.74
0301 Osloc85e49e3-f76a-4005-ac91-a7a75ee74876TaksprangN: 6632481.87, Ø: 603731.54
0301 Oslo70e70a65-26d9-4b14-8a2f-fb9c9bf9cc1bMønelinjeN: 6644678.11, Ø: 593229.47
0301 Osloa77c6818-237c-4413-9417-889d46611e1fMønelinjeN: 6642659.06, Ø: 596189.98
0301 Osloa535191e-a849-40f0-a181-3835dd4fc2a1MønelinjeN: 6643157.20, Ø: 596167.95
0301 Oslo2853b461-5557-4d67-9489-44f43b2309caMønelinjeN: 6634879.30, Ø: 603355.99
0301 Oslo9cc73d29-7d1f-4ee9-8076-5b5f1baeec21MønelinjeN: 6644105.11, Ø: 591921.87
0301 Oslo5db69f9d-45f9-4000-b207-df42cd3725c6MønelinjeN: 6644018.33, Ø: 591885.98
0301 Oslobfb72ac8-06bc-4b6e-a87f-0e413240c94cMønelinjeN: 6641018.87, Ø: 594431.39
0301 Oslo9d4e241d-65a1-42f7-9bdb-defd42d3e5eaMønelinjeN: 6641018.77, Ø: 594431.06
0301 Oslo251be59e-1a17-4891-87d3-a734ca15899cMønelinjeN: 6634395.06, Ø: 603529.29
0301 Osloeda5d39e-16f2-47bf-9de0-e9556f251781MønelinjeN: 6648579.40, Ø: 598772.80
0301 Oslo3519c9c8-aa64-4181-973d-016d0c175227MønelinjeN: 6648416.18, Ø: 594878.70
0301 Oslo437f050c-a121-4a8b-9974-ef32250a6256MønelinjeN: 6647299.24, Ø: 591270.31
0301 Osloae455950-9aa9-4e09-a00d-90187ba60490MønelinjeN: 6651821.00, Ø: 594660.81
0301 Oslo086fa7c4-6452-475e-8942-2f09954bca7dMønelinjeN: 6644829.97, Ø: 600192.38
0301 Osloc3a54a3a-4d39-4077-8def-20c313c79b85MønelinjeN: 6642223.77, Ø: 600279.97
0301 Osloc615ad0b-b678-4877-bc05-cd2679e04c5eMønelinjeN: 6642880.75, Ø: 597840.95
0301 Oslocb053d05-621f-4030-89aa-f16f0f18fca9MønelinjeN: 6650562.85, Ø: 598365.36
0301 Osloea056f58-0783-4278-b1fd-752e7a37c14fMønelinjeN: 6650559.52, Ø: 598368.73
0301 Oslo3235e4de-677c-4e2f-81fd-a12060807e93MønelinjeN: 6645523.43, Ø: 602196.13
0301 Oslo43cc2ef1-3211-4b68-bff8-f9021e9b3746MønelinjeN: 6645499.94, Ø: 602149.09
0301 Oslob211d97c-dc09-4f5a-8895-aaa4765241e5MønelinjeN: 6636396.74, Ø: 599936.53
0301 Oslobc045c79-daf0-4181-83da-92820107db21MønelinjeN: 6647979.62, Ø: 605753.01
0301 Oslod0d0144c-fb56-46f2-bb30-a9e7a1cc6d46MønelinjeN: 6636799.45, Ø: 600680.34
0301 Oslof11e02cc-5494-4b49-a88f-16e97ec090e1MønelinjeN: 6638951.19, Ø: 599797.22
0301 Oslo4c2dee23-e902-4a6d-b007-a8ab3c180cd9MønelinjeN: 6640178.98, Ø: 603157.00
0301 Oslo6f2367ea-1487-440e-ad7a-559da8530643MønelinjeN: 6638966.50, Ø: 600734.31
0301 Oslo6db75fbb-7a26-4ae1-84ca-c683d12e97adMønelinjeN: 6641067.50, Ø: 600149.47
0301 Oslo9d7bc3f7-6ebf-4abc-80f8-cba3fd264108MønelinjeN: 6636628.43, Ø: 601433.25
0301 Osloc27fb332-bae3-40bb-9122-5d01a0b29ad1TaksprangBunnN: 6643021.07, Ø: 597541.70
0301 Oslo1c9ea253-838a-4964-a764-3123307dcf5eTaksprangBunnN: 6650554.80, Ø: 598368.42
0301 Oslo8b26cec9-7a6f-434f-a6ef-5a502ccb32adTaksprangBunnN: 6643073.93, Ø: 592460.67
0301 Oslo4e9589a1-d045-4f5e-8d7a-ec6a4e590ac3TaksprangBunnN: 6644570.31, Ø: 595717.35