Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1101 Eigersund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1101 EigersundbygningDyrkamark11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundannenBygningStor19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1101 EigersundbygningslinjerBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil