Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1103 Stavanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1103 StavangerbygningDyrkamark56 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningVann7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningspunktAnnenBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerannenBygningStor22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningspunktBygning50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1103 StavangerbygningslinjerBygning81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil