FDV-årsrapport 2022 for 1103 Stavanger

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: GisLine
  • FDV-runder: 20220103
DatasettForvaltningstype
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve1606289961
FKB-Arealbruk52834706
FKB-Bane187187
FKB-Bygnanlegg260811208025
FKB-Ledning5836547111
FKB-Ledningva9318588050
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo121575114364
FKB-Tiltak485302662
FKB-Traktorvegsti173569688
FKB-Servitutt00
FKB-Vann305759988
FKB-Veg286072237547
FKB-Ar5232324234
FKB-Bygning101700369719

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR51005963465139
FKB-Arealbruk28064559637
FKB-Bane15113619
FKB-BygnAnlegg2522697742181194652
FKB-Bygning527416195027625147979
FKB-Hoydekurve518940115088
FKB-Ledning17187281228867
FKB-LedningVA311915846796172
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo511921715727111068
FKB-Tiltak575916175792625
FKB-TraktorvegSti1512038100519452
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann12180104767912378
FKB-Veg10664771649378753

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune10675410551108623359927
Kartverket89227601201007217809
Nibio404120
SVV183541454
Fylkeskommune0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai436211171100930345
2 - Sept4571466010098117447
3 - Des46530262100116120481

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai511234052
2 - Sept511234052
3 - Des511836060

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt179215Datasett sist kontrollert: 20220920
Kommuneplan - vedtatt00
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt40
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Manuelle leveranser av plandata til Norge digitalt arealplankartdatabase

Antall transaksjoner/leveranser og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommplan12611400

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.