Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1106 Haugesund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1106 HaugesundbygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
1106 HaugesundannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1106 HaugesundbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
1106 HaugesundbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil