Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1108 Sandnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1108 SandnesbygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningTakoverbygg95 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningspunktAnnenBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesannenBygningStor90 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningTiltak31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1108 SandnesbygningslinjerBygning58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil