Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1111 Sokndal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1111 SokndalbygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1111 SokndalbygningVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalbygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalbygningTiltak38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalbygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1111 SokndalbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil