Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1112 Lund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1112 LundbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1112 LundbygningVeg0 HTML-Rapport
1112 LundbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundbygningspunktAnnenBygning16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1112 LundbygningslinjerBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil