Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1114 Bjerkreim

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1114 BjerkreimbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1114 BjerkreimbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimannenBygningStor31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningTiltak15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningslinjerBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil