Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1119 Hå

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1119 HåbygningDyrkamark55 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1119 HåbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1119 HåbygningVeg10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1119 HåbygningVann0 HTML-Rapport
1119 HåbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1119 HåannenBygningStor76 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1119 HåbygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1119 HåbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1119 HåbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil