Store annenbygning-flater i 1119 Hå

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 1119 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1119_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
1119 Hå1c39cf7e-be50-402e-89a5-754224d304f02901.75N: 6496704.45, Ø: 308155.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb61119cc-2546-430b-afcc-d91fbb25c0f61844.49N: 6502158.72, Ø: 305604.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå80d12fe1-c165-4276-aa61-41ff8eafa4181596.04N: 6493234.77, Ø: 311422.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa7dc04cc-f59b-43fd-bc86-333eaba44b741327.65N: 6502088.05, Ø: 304482.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå003cbf33-91af-4671-ac5f-274e036fd0761024.36N: 6507769.15, Ø: 300320.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3783f874-f20c-4c35-a1e3-35bfde15ff991003.64N: 6509529.64, Ø: 307549.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå1f5ed28e-0696-4441-8a5b-990208ffe838940.35N: 6509313.24, Ø: 310131.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2f3e81e1-7160-407b-8e95-74747fda1e49887.23N: 6511573.83, Ø: 303563.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå86997ee3-0f78-4dae-af86-a0b8b5640bcb826.58N: 6506563.61, Ø: 306799.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa1c6c14f-f488-4723-bedf-5760600047b3794.71N: 6508825.80, Ø: 304880.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå0dd5bf56-0fd7-4c13-b15b-99862f8ee6e6781.07N: 6508158.73, Ø: 306507.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd2724620-55c5-48c3-90dd-a82eb962705b741.84N: 6496230.51, Ø: 306106.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå07db7e98-edee-41e8-94a5-a68b53d771d0735.74N: 6501093.31, Ø: 310493.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå26d68c35-8096-4b2f-9754-b1ab2f6053e9724.45N: 6494117.28, Ø: 313201.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2c0a5c4c-23dc-4a21-aeb1-d81398e37bd7724.40N: 6504036.37, Ø: 302481.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håf2491840-8df4-4a55-b95a-1f4974fa6514656.66N: 6500848.93, Ø: 307222.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå655942ec-9379-4350-95be-7345b8bd4a4b607.92N: 6496653.15, Ø: 308279.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd435a4db-462f-4da9-aceb-f658e3a0b318600.71N: 6511082.93, Ø: 300512.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå29b7a3dc-32ba-41a7-9889-d1bc33b72831599.17N: 6495678.27, Ø: 309282.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå7321d3f2-6f91-4d03-9d5f-be23a5e65c94551.58N: 6497424.72, Ø: 307006.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa01cfb93-1138-4b0b-aa60-f88c6d885ee8545.10N: 6509371.53, Ø: 309683.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå9ffd3009-1aaa-42ca-b3ce-1a69f341cefb541.57N: 6505215.58, Ø: 304441.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå8232c51d-e677-40c8-9e88-6a233724f544536.80N: 6504964.46, Ø: 309863.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd6a513da-1337-4d74-ade4-52446b493d3b535.80N: 6489109.29, Ø: 313653.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3eb9ca56-97aa-404e-a948-ec245f19b519532.32N: 6510297.75, Ø: 300733.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå35eb0e5c-b26c-43fb-8207-883689fc3818519.09N: 6494587.68, Ø: 308168.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb10297fb-7d29-44e6-8e80-0100d73d9f27508.14N: 6509213.48, Ø: 309874.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå9d3e5ddf-6256-4b99-bcc9-d57ca7a65df5488.91N: 6495784.28, Ø: 309344.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå93c5fe3d-475c-4c59-b3d1-4ca4f718ab3a472.32N: 6492400.62, Ø: 313782.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3de2e9d1-997e-4286-be2b-13a14665e8fd463.73N: 6508082.06, Ø: 305493.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc1e742df-dd29-4587-a18a-ebec32254f8a425.85N: 6497924.54, Ø: 314186.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2ae2bc21-f326-4992-8b15-6a3e72ea94a9421.69N: 6505085.72, Ø: 304233.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håe8721812-911c-4ddc-a5a3-5594b14702be395.90N: 6507922.24, Ø: 305076.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå6f4210bc-02d7-4c0e-a2f1-e4c63e72eae9395.46N: 6501535.62, Ø: 308341.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå023d24de-60b8-4863-89e2-a6a7095dbbe2387.03N: 6489641.55, Ø: 313867.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håedc40cd9-80cb-4dd2-9f42-8c6171fb5c84384.88N: 6509032.25, Ø: 301128.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håf674c870-d293-4778-b22f-302400de52ac380.82N: 6508738.80, Ø: 304892.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå79d55246-1b49-4c6c-aeff-fbd8fbf02938377.82N: 6508464.54, Ø: 301416.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå14e674de-d03c-4abb-9e11-dc767f962393370.92N: 6502672.01, Ø: 305421.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håe528d2ae-f632-4ae1-8d7d-99055410c085364.18N: 6487213.95, Ø: 314344.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håfc2c7aa4-f733-40fd-8c6a-6d22d04b7117363.61N: 6501429.74, Ø: 305128.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå635fa6b3-efa1-4a94-9340-19f724d5611b340.27N: 6501047.20, Ø: 310574.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2dcfe84d-da86-4ec2-a1a5-6b77bea45750326.22N: 6507006.75, Ø: 303932.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2ecf9333-943b-4c84-9ee2-d3879dbfb436322.84N: 6508729.19, Ø: 304832.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2357884c-20f4-48d2-bbf3-8ef01b2205d4318.53N: 6508460.34, Ø: 306816.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå7210d82d-97e6-4e97-8ff8-403a19c9bfc5306.09N: 6499888.73, Ø: 307943.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håcf56de73-508d-451f-8efe-9fb1f9938271300.49N: 6507417.71, Ø: 306924.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå4d87ecda-3903-400e-9bea-ba9110525922295.33N: 6509020.06, Ø: 308671.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå1b94a7c8-904b-4536-99d9-62061c3837af281.74N: 6500256.89, Ø: 307471.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå93aa56c9-5079-43bb-8c0c-487b220259fb279.32N: 6489599.46, Ø: 313927.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå8550657b-197b-40cc-b428-bd7c600f2c6e279.22N: 6499909.41, Ø: 308087.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå5b44dc8c-f166-46ae-8e36-10f484250420278.24N: 6495083.86, Ø: 309568.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå23146dc8-e014-4423-ae26-bd1de20d53cc261.13N: 6510520.80, Ø: 301991.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håfb30f27e-f6db-4e5f-8a02-bb20c4e744d3257.97N: 6508453.53, Ø: 302460.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc48280a3-1f1b-41cc-9f28-f73fedd2a414256.56N: 6511628.15, Ø: 303457.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå29be93e1-d685-4087-87c5-10ca2dfef725254.42N: 6494828.20, Ø: 309731.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå6e2de921-c1be-4bca-a2b5-aa6e0ea212b3250.94N: 6498271.90, Ø: 308305.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå14c9052f-b917-41b1-81ea-185aa8e1df4b245.88N: 6498645.61, Ø: 306985.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå76ebab82-91ee-40a0-a594-a3c380d9e9d5243.09N: 6508780.99, Ø: 305053.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå5749ca6a-dcc7-4f3b-917e-b614fcd33ac7242.69N: 6508737.90, Ø: 305337.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå0b39aacc-be2b-4b22-8397-acb37f40d867242.54N: 6505644.17, Ø: 307236.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd4e0c441-9ff9-4236-968f-8f62e954fcf5240.42N: 6502322.47, Ø: 305675.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå53335bff-7402-420e-b6a0-7b519bb4f376236.07N: 6506256.74, Ø: 307519.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå11d11115-b13b-48fa-8fa1-3c92217dd49b235.67N: 6500938.06, Ø: 310572.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3663fa03-d2a8-4fdb-b81c-42d0e9f82d5b235.31N: 6501575.67, Ø: 316595.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb9b4874d-1a9c-4a8b-855b-d786fe9ef339226.46N: 6508731.71, Ø: 304756.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc3891fa4-0651-4a44-a148-aa73721bbdd4225.01N: 6497007.67, Ø: 307643.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå7e563d3b-be19-4f1d-9a4c-d231d9865c44224.99N: 6505062.60, Ø: 304336.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3c10bba1-fbfb-43c3-8681-b1572fe244a2224.60N: 6508625.72, Ø: 305390.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå8299a739-6105-4dcd-b8a6-2a29aecd89d8222.64N: 6496956.09, Ø: 307749.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå31af6da7-f556-49b7-a89c-e59920f5705c215.42N: 6503351.75, Ø: 303555.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå03a9f06f-22ec-47b3-add9-ee3b29df1dba215.12N: 6503392.83, Ø: 304209.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håddc5966b-86cf-4be9-84ce-c5e41c62e5e5214.60N: 6498279.36, Ø: 313555.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd2095fe9-14c6-4654-9941-61801a4067b1209.69N: 6508839.98, Ø: 308643.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå23cff721-d2fa-47f2-8f37-bfa7c536f0f4208.68N: 6489435.02, Ø: 313743.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå482329dd-dd62-4c22-8fde-452d95906726204.23N: 6496586.47, Ø: 308078.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket