Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1119 Hå

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1119 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1119_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1119 Håc5cab77c-99b5-4184-b3a9-8bd609dd1af517149112621TB181N: 6509744.00, Ø: 300290.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå4bce6435-4e95-4e6a-a6cd-b8f2257f484e17157113821TB181N: 6499950.00, Ø: 316265.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa4efd040-7216-48a2-bd9b-9a5f905d050b17149013821TB183N: 6504873.00, Ø: 301958.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd402e0d4-b399-4bbc-86d3-c6a3bcc35d2c17149546621TB183N: 6507294.00, Ø: 300148.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå91770074-d0f6-4f6e-9261-db24d961eaac17158068421TB183N: 6493286.00, Ø: 307628.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2a6dcef8-729c-4608-b0b0-d92fc29a77a617149547421TB183N: 6507251.00, Ø: 300114.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå735f07d4-d477-4075-a5a8-bcfa3686ca2a17154524221TB216N: 6505880.00, Ø: 307412.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håac9fa196-37e9-4026-93f9-048ad4268ab430048548121TB239N: 6495922.28, Ø: 307162.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2386ddcf-c0fb-4269-b748-abe98292805430009988421TB239N: 6505463.14, Ø: 307880.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3d90e219-e9b8-4cc2-96ae-4e978759e8dd17156797121TB241N: 6496561.00, Ø: 311947.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå93dd7d27-f315-4bae-852f-b6fa445248bb17156818821TB241N: 6496105.00, Ø: 310963.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3ff3e4b4-6891-4c20-80ba-04026aa78be61549790421TB241N: 6504128.00, Ø: 307723.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå6801ec6c-be85-4940-908a-bee58322e95217150110521TB241N: 6499317.00, Ø: 306147.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håabaa71d1-7ebc-43e2-847d-496f4f31def1921808421TB241N: 6510558.00, Ø: 304274.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc3483df2-f123-47fe-a6de-af0697e4c86417153121721TB241N: 6509175.00, Ø: 304355.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå938c0a5c-8051-489c-8fe4-be33345ff54517156763721TB241N: 6496717.00, Ø: 310054.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc8d65210-5e31-4818-be66-e1b7efbfeb4417150238121TB241N: 6499274.00, Ø: 306386.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc039b3a7-a933-4378-8a85-d41df68f127c17149282321TB241N: 6509495.00, Ø: 302847.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå74a754ab-d454-4cf7-911c-6845c570f62117151836921TB241N: 6502526.00, Ø: 303892.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hådf636d91-7f35-44f2-a7ce-3b2964bf3e1517158093521TB241N: 6502931.00, Ø: 303513.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå9ff7d6c5-b4f3-48f4-86e0-15e90012b93317154508021TB241N: 6506413.00, Ø: 308222.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håda4c816e-27e8-4171-bba5-3422856c348517153647221TB241N: 6508300.00, Ø: 305961.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå11a2b33e-eef8-4805-86f8-b902597ce94b17158094321TB241N: 6502933.00, Ø: 303518.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå45b94a12-afe5-4ac1-8ddd-2d620d14c2bc17151814821TB241N: 6502926.00, Ø: 303485.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå12ab17b7-07a0-4c31-8267-8ed2e860450217150111321TB241N: 6499363.00, Ø: 306125.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2365db8c-7b38-4a1a-98ef-ae67be65d03717152336221TB241N: 6502438.00, Ø: 309575.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå7807dd66-b72d-4048-bdf6-a0939f976bb730038226521TB241N: 6500485.31, Ø: 305684.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå93254459-5e46-48a7-a22c-f7bbaecec4f41549685121TB241N: 6498067.00, Ø: 308025.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå0019ae8e-f3e8-4e47-a812-d860a28d9bd017158260121TB241N: 6496416.00, Ø: 312204.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå0e0d08ff-8258-4527-987f-f1e8a8c8075417158262821TB241N: 6496420.00, Ø: 312196.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå173815ab-3c34-4a76-bb22-e49727f3184017158265221TB241N: 6496426.00, Ø: 312174.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå49eecf0a-87cf-40d8-afb4-1cc0ce438ffe17158264421TB241N: 6496423.00, Ø: 312181.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb7a1dafa-a9b0-4fc3-a043-e441ee58539617158263621TB241N: 6496421.00, Ø: 312189.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå092ea51e-30b7-4c4b-b348-594076eeae1617155393821TB241N: 6510932.00, Ø: 304432.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå3e7f1b59-761d-4bf3-a345-5b7e76fa3e6117149017021TB241N: 6504890.00, Ø: 302096.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå4e60da88-79b8-48ec-963d-3be582460c6b2191899721TB241N: 6499844.00, Ø: 305609.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb6ce5752-57b7-43cd-b194-87d85309da0b17156810221TB241N: 6496510.00, Ø: 312216.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håcef239cd-39e2-4043-b2a1-dcce71bd7a8717158236921TB249N: 6508305.00, Ø: 301678.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håaee167df-e6df-437a-9258-998e108a87e017149638121TB249N: 6506755.00, Ø: 301533.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa5265069-a1e2-4398-ac68-912fcf92634017155394621TB249N: 6510952.00, Ø: 304431.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb1edf158-6148-4a2f-916d-26996bcacc9617158136221TB249N: 6509693.00, Ø: 303705.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hådb942db5-2160-4e62-a882-136a04f4c3de17158141921TB249N: 6509278.00, Ø: 304310.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa24bc04f-783a-4059-a008-1c00ed12831b17156953221TB249N: 6501002.00, Ø: 310627.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa57eca03-56a6-47b7-ae9b-94f227f359de17156954021TB249N: 6501008.00, Ø: 310608.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håbfe68b27-f40b-4cd7-bf82-3b0af9a17bb017156757221TB249N: 6497143.00, Ø: 309933.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå7da00e89-3bb2-4ebd-86b5-fab4a0738d8f17157323821TB249N: 6499928.00, Ø: 306166.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå21b1c0d2-3ce6-4b80-963d-78db2da5c6352192018521TB249N: 6507917.00, Ø: 309583.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå33d0dd53-57c2-41f2-9995-a2dfb432022d17158074921TB249N: 6499208.00, Ø: 306350.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håfed983ec-4cc0-4cac-b61a-3a9cb92ce2d92191334021TB249N: 6505375.00, Ø: 307651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håe6f3fbdd-1dbc-4348-96b4-0ec43f850f2a17156020921TB249N: 6494218.00, Ø: 310493.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå74fe3e69-3f60-4285-8971-a42ee47c8a16921758421TB249N: 6501442.00, Ø: 307218.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå277828e4-e6c5-4ab4-8ea7-1e893748cb6d17150257821TB249N: 6500476.00, Ø: 308398.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå5e8db4e1-9533-425b-9e03-39680c8e746d30082058221FA323N: 6489634.41, Ø: 314172.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håef9e7d0b-6382-4094-99ae-19aca038a7ac30073307421FA999N: 6503227.31, Ø: 303570.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå1eb60ad4-99a9-43d5-b061-ea8f078c1e2a2191804021TB999N: 6510635.00, Ø: 302161.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket