Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 1119 Hå

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 1119 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1119_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
1119 Hå4ddb8fb6-81ed-4834-a6a9-56555941b15a300018156b3cf7c9e-b0dd-4d83-b4b8-b0e6782c083f151623nybygg2015-09-01 00:00:00N: 6494107.94, Ø: 309788.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håb564cbc0-07cf-4f0f-a4d2-e9a07271ce5b1715151737648756f-49fb-4d61-bd23-4867d0035edd161636nybygg2016-09-20 00:00:00N: 6505584.00, Ø: 303921.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå64ea2722-f0ba-4b94-8226-1d5aeb78653f300680890cf927d8c-7e47-4a59-b05f-d2b0ff776aa4161350nybygg2018-04-24 00:00:00N: 6507096.10, Ø: 306438.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2aef05d3-4ae7-409e-91b4-79113bea5a7f300733082b9653eea-d2dc-4cbf-9ac5-acdaa85417d515698nybygg2019-02-07 00:00:00N: 6507294.49, Ø: 303648.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå1e64c45e-7e46-4abf-bac6-88262d347c0f301076197a49d462b-39af-4535-9ebc-0be5a1a8660e14817nybygg2019-04-03 00:00:00N: 6507441.62, Ø: 304883.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå0106af18-937d-4706-8670-055a131e309b300760055226fc9bc-6dd5-4819-a1d5-09df05e03f6a191270nybygg2019-07-16 00:00:00N: 6508430.58, Ø: 305835.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd3e9eae0-f546-4994-8424-aaf9931ed3ef171547504269e5817-9f1d-422e-a91f-86c267f2405221121nybygg2021-03-01 00:00:00N: 6507130.00, Ø: 305161.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå2b1ff123-1912-4e43-8224-8c77133ed404171567963cba1e4a4-dc89-4d96-bec8-333acea600b9221365nybygg2022-09-21 00:00:00N: 6496967.00, Ø: 311887.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket