Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 1119 Hå

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 1119 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1119_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
1119 Håd7aee26e-146c-4aa0-834a-aae0ebd9c3aa171541131VegKjørendeN: 6507628.00, Ø: 305815.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håa4be9f47-0598-46b4-9d2a-fa51f09e911f21922218VegKjørendeN: 6511233.00, Ø: 303987.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håc3cb286b-1462-489b-bee6-0520da978d269216804VegKjørendeN: 6489059.00, Ø: 314071.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håad724984-c60c-43c8-90bd-00a4f722ed6a171555337VegKjørendeN: 6489091.00, Ø: 313137.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå4c53c51d-0426-49cf-bfed-773c6e9e5a2e171573505VegKjørendeN: 6488978.85, Ø: 313453.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå4e00c10f-51ab-40fc-9af3-d85bbcf3fc17171568501VegKjørendeN: 6497956.00, Ø: 314165.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håd72faa53-d715-4bf7-8adb-cf089edae455301209636VegKjørendeN: 6493692.39, Ø: 310587.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Håad84e5d0-5209-488c-ba2b-fc7e87e6e101171579635VegKjørendeN: 6494186.00, Ø: 313176.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå991428a5-8fca-4a31-9029-404809a301bd171522803VegKjørendeN: 6502578.00, Ø: 307273.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1119 Hå8cc0b333-d2e3-418b-a201-5ec7746d44c6171576679VegKjørendeN: 6501802.00, Ø: 305784.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket